SAQ5TK..SAQ30TK-球头杆端关节轴承-球头杆端关节轴承-浙江精久轴承工业有限公司
欢迎来到浙江精久轴承工业有限公司!    登陆|注册 中文|繁体|English
微信二维码 手机二维码

|当前位置:首页>>产品选型
球头杆端关节轴承
球头杆端关节轴承 > SAQ5TK..SAQ30TK
》 点击放大查看图片《
球头杆端关节轴承
球头杆端关节轴承
名称 尺寸mm 负荷kN 径向游隙 库存
型号 d d2 dk h1 L4 L3 G G1 C1 ao S1 S2 L1 L2 L Radialclearance mm Stock
SAQ5TK 5 18 11.112 33 42 19 M5 M5 6 31 7 9 8 10 21 4.01 6.54 0~0.032
SAQ6TK 6 20 12.7 36 46 21 M6 M6 6.75 30 8 11 11 11 26 4.94 8.41 0~0.032
SAQ8TK 8 24 15.88 42 54 25 M8 M8 9 25 10 14 12 14 31 7.76 14 0~0.032
SAQ10TK 10 28 19.05 48 62 28 M10 M10 10.5 25 11 17 21 17 43 10.5 19.6 0~0.032
SAQ12TK 12 32 22.23 54 70 32 M12 M12 12 25 15 19 24 19 49 13.7 26.2 0~0.032
SAQ14TK 14 36 25.4 60 78 36 M14 M14 13.5 24 17 22 28 21.5 62 17.2 33.6 0~0.04
SAQ16TK 16 42 28.58 66 87 37 M16 M16 15 24 19 22 29 23.5 66 21.1 42 0~0.04
SAQ18TK 18 44 31.76 72 94 41 M18×1.5 M18×1.5 16.5 24 20 27 25 26.5 68 25.1 51.4 0~0.04
SAQ20TK 20 50 34.93 78 103 45 M20×1.5 M20×1.5 18 24 24 30 25 27 68 30 61.6 0~0.04
SAQ22TK 22 54 38.1 84 111 48 M22×1.5 M22×1.5 20 23 24 32 26 28 70 36.4 74.7 0~0.05
SAQ25TK 25 60 42.86 94 124 55 M24×2 M24×2 22 25 26 34 32 45 90 37 77 0~0.05
SAQ30TK 30 70 50.8 110 145 66 M30×2 M30×2 25 24 30 40 36 54 105 55 101 0~0.05